افزایش ۱۱درصدی صدور سند مالکیت

0
48افزایش 11درصدی صدور سند مالکیت


|


۱۴۰۲/۰۱/۰۸ ۱۲:۴۰:۵۳

حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: میزان کل اراضی ملی و دولتی موضوع اراضی تحت تولیت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور حسب اعلام دستگاه متولی ۱۳۶ میلیون و ۵۵۲ هزارو ۹۴۵ هکتار بوده که از این مقدار برای ۱۳۴ میلیون و ۶۸۵ هزار و ۱۳۶ هکتار معادل بیش از ۹۸.۶ درصد صدور اسناد مالکیت حدنگار (کاداستر) صورت پذیرفته است. 

به گزارش فارس، بابایی گفت: میزان کل اراضی کشاورزی موضوع اراضی تحت تولیت سازمان امور اراضی کشور حسب اعلام دستگاه متولی۱۷ میلیون و ۲۸۴ هزار و ۴۱۴ هکتار است که تا ابتدای اسفندماه سالجاری برای ۶ میلیون و ۱۴۴ هزار و ۷۷۶ هکتار معادل ۲۹.۸ درصد صدور اسناد مالکیت حدنگار (کاداستر) صورت پذیرفته است.

این مسئول قضائی درباره گزارش آمار عملکرد خدمات ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال ۱۴۰۱ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته اظهار کرد: در سال ۱۴۰۱ خدمات ثبتی ارائه شده نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲ درصد رشد داشته است به طوری که در ۱۴۰۰، ۸۹ میلیون و ۹۱۳ هزارو ۸۶۱ خدمات ثبتی ارائه شده در حالی که در سال ۱۴۰۱، ۱۰۰ میلیون و ۳۴۷ هزارو ۵۱ خدمات ثبتی ارائه شده است.

وی افزود: در سال ۱۴۰۰، ۸۹ میلیون و ۷۲۸ هزار و ۳۴۲ خدمات ثبتی الکترونیک ارائه شده در حالی که در سال ۱۴۰۱، ۱۰۰ میلیون و ۱۵۴ هزار و ۸۲۸ خدمات ثبتی الکترونیک ارائه شده است به همین منظور تعداد کل خدمات ثبتی الکترونیک ارائه شده در سال ۱۴۰۱ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۲ درصد رشد داشته است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره خدمات ثبتی امور املاک گفت: در سال ۱۴۰۱ اسناد مالکیت صادره نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱ درصد رشد داشته است به طوری که اسناد مالکیت صادره در  سال ۱۴۰۰، ۳ میلیون و ۳۵۸ هزارو ۱۷۰ بوده در حالی که اسناد مالکیت صادره در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱، ۳ میلیون و ۷۲۴ هزارو ۶۹۹ مورد است.

وی در ادامه بیان کرد: اسناد مالکیت صادره قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی در  سال ۱۴۰۰، ۹۰ هزارو ۹۹۶ مورد بوده درحالی که در سال ۱۴۰۱، ۱۰۱ هزارو ۶۹۵ مورد است همچنین اسناد مالکیت صادره قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۰، ۱۰۸ هزارو ۱۲۹ مورد بوده و در  سال ۱۴۰۱، ۱۱۷ هزارو ۴۴۰ مورد شده است و در سال ۱۴۰۰ اسناد مالکیت صادره اراضی کشاورزی ۱۳ هزارو ۱۵۳ مورد بوده و در سال ۱۴۰۱ اسناد مالکیت صادره اراضی کشاورزی ۵۱ میلیون و ۴۷۵ مورد شده است.

بابایی درباره خدمات ثبتی املاک دولتی، گفت: اسناد مالکیت صادره شرکت‌های دولتی در  سال ۱۴۰۱ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۱ درصد رشد داشته است بدین صورت که در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۰ اسناد مالکیت صادره شرکت‌های دولتی ۶ هزارو ۱۷۷ مورد بوده و در  سال ۱۴۰۱، اسناد مالکیت صادره شرکت‌های دولتی ۷ هزارو ۴۷۹ مورد است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره سامانه استعلام الکترونیک، اظهار کرد: استعلام الکترونیک صادره در سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال گذشته ۱۵ درصد رشد داشته است به طوری که استعلام الکترونیک صادره در  سال ۱۴۰۰، ۲ میلیون و ۵۷۳ هزارو ۳۸۶ مورد بوده و در سال ۱۴۰۱ استعلام الکترونیک صادره ۲ میلیون و ۹۵۰ هزارو ۱۵۸ مورد است.

وی در ادامه عنوان کرد: استعلام الکترونیک پاسخ داده شده در سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال گذشته ۱۵ درصد رشد داشته است بدین صورت که استعلام الکترونیک پاسخ داده شده در سال ۱۴۰۰، ۲ میلیون و ۵۷۲ هزارو ۱۳۴ مورد بوده و در سال ۱۴۰۱ استعلام الکترونیک پاسخ داده شده ۲ میلیون و ۹۴۹ هزارو ۱۵۷ مورد است.

بابایی درباره سامانه ثبت الکترونیکی خلاصه معاملات، گفت: خلاصه معامله الکترونیک ارسالی به واحد ثبتی در سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال گذشته ۱۴ درصد رشد داشته است به طوری که خلاصه معامله الکترونیک ارسالی به واحد ثبتی در سال ۱۴۰۰، ۲ میلیون و ۳۱۱ هزارو ۳۰۸ مورد بوده و در سال ۱۴۰۱، ۲ میلیون و ۶۳۵ هزارو ۴۲۶ مورد شده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، گفت: خلاصه معامله الکترونیک ثبت شده در  سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال گذشته ۱۴ درصد رشد داشته است به طوری که خلاصه معامله الکترونیک ثبت شده در سال ۱۴۰۰، ۲ میلیون و ۳۰۵ هزارو ۹۹۷ مورد بوده و در سال ۱۴۰۱، ۲ میلیون و ۶۲۹ هزارو ۶۳۳ مورد شده است.

 منبع

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید