جزئیات تغییر قیمت بلیت هواپیما در ۲۶ مسیر پرتردد / رشد تا ۸۰ درصدی قیمت‌ها

0
46مسیر پروازی قیمت قبل (تومان) قیمت جدید (تومان) میزان رشد تهران-مشهد ۹۸۲ هزار و ۴۰۰ یک میلیون و ۴۰۰ هزار ۴۲٫۵ درصد اهواز-مشهد یک میلیون و ۲۷۴ هزار و ۹۰۰ ۲ میلیون و ۵۳ هزار ۶۱ درصد تهران-بوشهر یک میلیون و ۲۳ هزار و ۸۰۰ یک میلیون و ۵۳۵ هزار ۵۰ درصد تهران-بندرعباس یک میلیون و ۲۶۷ هزار و ۷۰۰ یک میلیون و ۹۰۷ هزار ۴۹٫۵ درصد تهران-کیش یک میلیون و ۳۱۰ هزار و ۲۰۰ یک میلیون و ۷۹۷ هزار و ۱۰۰ ۳۷٫۱ درصد تهران-شیراز ۸۹۵ هزار و ۵۰۰ یک میلیون و ۴۰۰ هزار ۵۶٫۵ درصد تهران-کرمانشاه ۶۷۱ هزار و ۳۰۰ یک میلیون و ۸۷ هزار ۶۲ درصد تهران-چابهار یک میلیون و ۲۹۳ هزار یک میلیون و ۹۳۲ هزار و ۱۰۰ ۴۹٫۵ درصد تهران-زاهدان یک میلیون و ۲۵۶ هزار یک میلیون و ۸۵۴ هزار ۴۷٫۷ درصد تهران-عسلویه یک میلیون و ۶۳ هزار و ۴۰۰ یک میلیون و ۶۷۴ هزار و ۷۰۰ ۵۷٫۵ درصد تهران-اهواز ۹۰۱ هزار و ۹۰۰ یک میلیون و ۴۰۰ هزار ۵۵٫۴ درصد تهران-قشم یک میلیون و ۲۵۶ هزار و ۷۰۰ یک میلیون و ۹۲۵ هزار و ۱۰۰ ۵۳٫۲ درصد مشهد-اصفهان ۹۸۰ هزار و ۱۰۰ یک میلیون و ۵۴۷ هزار ۵۷٫۸ درصد تبریز-مشهد یک میلیون و ۳۰۴ هزار و ۳۰۰ یک میلیون و ۹۳۶ هزار ۴۸٫۵ درصد شیراز-تبریز یک میلیون و ۲۱۷ هزار و ۳۰۰ یک میلیون و ۸۴۵ هزار ۵۱٫۶ درصد تهران-ارومیه ۷۵۸ هزار و ۹۰۰ یک میلیون و ۲۴۲ هزار ۶۳٫۸ درصد تهران-آبادان ۹۵۵ هزار یک میلیون و ۴۹۴ هزار و ۱۰۰ ۵۶٫۴ درصد مشهد-آبادان یک میلیون و ۳۱۷ هزار و ۷۰۰ ۲ میلیون و ۱۲۲ هزار ۶۱٫۱ درصد مشهد-کیش یک میلیون و ۳۴۷ هزار و ۳۰۰ ۲ میلیون و ۹۶ هزار ۵۵٫۶ درصد تهران-اصفهان ۷۲۷ هزار و ۷۰۰ یک میلیون و ۸۷ هزار ۴۹٫۵ درصد مشهد-قشم یک میلیون و ۳۴۸ هزار و ۴۰۰ ۲ میلیون و ۹۶ هزار ۵۵٫۵ درصد مشهد-عسلویه یک میلیون و ۳۳۴ هزار و ۳۰۰ ۲ میلیون و ۹۱ هزار ۵۶٫۷ درصد اصفهان-کیش ۹۸۱ هزار و ۴۰۰ یک میلیون و ۳۹۴ هزار ۴۲ درصد تبریز-کیش یک میلیون و ۵۹۶ هزار و ۱۰۰ ۲ میلیون و ۱۳۶ هزار و ۳۰۰ ۳۳٫۹ درصد شیراز-کیش ۷۵۶ هزار و ۷۰۰ یک میلیون و ۱۰۹ هزار ۴۶٫۶ درصد اهواز-بندرعباس یک میلیون و ۵هزار و ۲۰۰ یک میلیون و ۴۸۴ هزار ۴۷٫۶ درصدمنبع

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید