نظر مراجع تقلید درمورد حجاب با پوشش رنگی برای خانم‌ها

0
68


|


۱۴۰۱/۱۱/۲۲ ۱۱:۱۷:۳۸

|

|

حجاب برای خانم‌ها به منظور عدم جلب توجه نامحرمان واجب شده و به اعتقاد بسیاری از مراجع تقلید اگر پوشش با رنگ‌های تند و تحریک‌کننده باشد، اشکال شرعی دارد.


نظر مراجع تقلید درمورد حجاب با پوشش رنگی برای خانم‌ها


|


۱۴۰۱/۱۱/۲۲ ۱۱:۱۷:۳۸

حجاب برای خانم‌ها به منظور عدم جلب توجه نامحرمان واجب شده و به اعتقاد بسیاری از مراجع تقلید اگر پوشش با رنگ‌های تند و تحریک‌کننده باشد، اشکال شرعی دارد.

احکام فقهی مراجع تقلید در زمینه رنگ پوشش برای خانم‌ها و میزان پوشش در برابر پسرانی که هنوز به بلوغ نرسیده‌اند را بررسی کرده ایم.

پوشش با رنگ‌های روشن

پرسش: آیا می‌توان برای پوشش از چادر، مانتو یا روسری با رنگ‌های روشن استفاده کرد؟

امام خمینی(ره): مانع ندارد مگر آن که به نحوی باشد که جلب نظر کند و موجب مفسده شود.

آیت‌الله خامنه‌ای: اگر موجب جلب نظر نامحرم یا ترتب مفسده دیگری باشد جایز نیست.

آیت‌الله بهجت(ره): اگر جلب نظر می‌کند جایز نیست و حجاب کامل، چادر است.

آیت‌الله تبریزی(ره): بر زن واجب است لباس زینت خود را که توجه بعضی از مردان را به خود جلب می‌کند از نامحرم بپوشاند.

آیت‌الله سیستانی: اگر زینت باشد یا تحریک‌کننده باشد، جایز نیست.

آیت‌الله شبیری: اگر حجاب شرعی رعایت نشود یا نوعاً موجب جلب توجه و تحریک شهوت نامحرم شود، جایز نیست.

آیت‌الله نوری همدانی: پوشیدن لباسی که مخالف عفت عمومی نباشد و از نظر افراد متشرع منکر محسوب نشود، اشکال ندارد.

آیت‌الله فاضل لنکرانی(ره): رنگ لباس و پوشش فی‌حدّ نفسه محدود به رنگ خاصی نیست ولی باید خانم‌ها از رنگ‌هایی برای پوشش استفاده کنند که موجب جلب توجه نامحرم و انگشت‌نما شدن نشود.

حد پوشش در مقابل ممیز نامحرم

پرسش: حکم پوشش بدن و موی زن در مقابل افراد ممیز نامحرم چیست؟

امام خمینی (ره): بر زن واجب نیست که خود را از ممیز نامحرم بپوشاند ولی اگر ممیز با نگاه کردن فوراً تحریک شود، زن باید خود را بپوشاند و اگر ممیز بعداً تحریک شود بنا بر احتیاط واجب باید خود را بپوشاند.

آیت‌الله خامنه‌ای: اگر بچه ممیز به مرحله‌ای رسیده که نگاه کردن به او یا نگاه او به زن موجب تهییج شهوت می‌شود، نگاه به او جایز نیست و باید خود را نزد او بپوشاند.

آیات عظام بهجت(ره) و شبیری: بنا بر احتیاط واجب، زن باید بدن و موی خود را از پسر غیربالغ که خوب و بد را می‌فهمد بپوشاند.

آیت‌الله سیستانی: بنا بر احتیاط لازم زن باید بدن و موی خود را از پسری که بالغ نشده ولی خوب و بد را می‌فهمد و احتمال می‌رود نگاهش به بدن زن موجب تحریک شهوتش شود، بپوشاند.

آیات عظام مکارم شیرازی، نوری همدانی، فاضل لنکرانی: احتیاط مستحب است که زن بدن و موی خود را از پسر نابالغ که خوب و بد را می‌فهمد و به حدّی رسیده که مورد نظر شهوانی است مستور دارد.

آیت‌الله صافی(ره): بنا بر احتیاط واجب زن باید از پسری که بالغ نشده ولی خوب و بد را می‌فهمد و از نگاه کردن تحریک و تهییج شهوت او عادتاً ممکن باشد، بدن و موی خود را بپوشاند.

آیت‌الله وحید خراسانی: پوشاندن سر و موی از پسر نابالغ واجب نیست مگر در صورتی که موجب ایجاد شهوت آن پسر باشد که بنا بر احتیاط واجب بپوشاند.منبع

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید